screen-mini-bonus-poker

Mục Đích Trò Chơi:

Bonus Poker được chơi với máy. Mục đích trò chơi là có được tụ năm lá poker với tối thiểu là đôi Bồi hoặc tốt hơn, lên tới tối đa là Thùng Phá Sảnh Lớn.

Bạn đặt cược và máy sẽ chia cho bạn năm lá bài. Bạn chọn những lá bài bạn muốn giử lại hoặc loại bỏ. Máy sẽ thay thể lá bài bạn loại bỏ, và kết quả sẽ là tụ cuối cùng. Bạn thắng tùy theo xếp hạng của tụ của bạn.

All American Poker được chơi giống như Jacks or Better. Sự khác biệt duy nhất giữa hai trò chơi là bảng thanh toán.

Miêu Tả Trò Chơi:

Tất cả màu (bích, cơ, rô, và chuồng) có giá trị giống nhau.

Trò chơi này được chơi với 1 bộ bài 52 lá bài.

Bài được xào trước khi chia.

Tụ cao nhất sẽ được thanh toán.

Cách Chơi:

Cược được đặt bằng cách chọn ‘CHOOSE COINS’. Khi nhấp vào nút này bạn có thể chọn số tiền thích hợp. Cược tối thiểu là $0.01 USD và cược tối đa là $5 USD, bạn có thể cược lên tới năm lần.

Tổng số cược sẽ được hiển thị trong khuông “Wagered”.

Trị giá cược được hiển thị trong khuông ‘CHOOSE COIN’. Bạn có thể nhấp vào nút này để đổi giá trị cược.

Số tiền cược sẽ được hiển thị trong khuông ‘BET’; bạn có thể cược một lần hoặc lên tới năm lần mỗi vòng.

Tiền cược có thể được tăng khi nhấp vào ‘BET ONE’.

Nút ‘BET MAX’ sẽ tự động cược năm lần cho giá trị tiền cược bạn đã chọn. Khi nhấp vào ‘BET MAX’ hệ thống sẽ tự động chia.

BẢNG THANH TOÁN – Hệ thống sẽ thanh toán theo ‘PAYTABLE’, sẽ hiển thị khi nhấp vào nút pay table. Giải thưởng trong PAYTABLE là thể loại xu và mỗi cột tương ứng với số tiền cược (một tới năm xu). Tổng số tiền thắng là số tiền cược nhân cho giái trị tiền cược. Tổng số tiền thắng sẽ hiển thị trong khuông ‘WIN’.

mbp-stray

Nhấp vào ‘DEAL’ để có được năm lá bài.

Giờ bạn có tùy chọn để giử lại một hoặc nhiều hơn lá bài.

Nhấp vào lá bài thì bạn sẽ giử ‘HOLD’ lá bài đó, để tháo biểu tượng ‘HOLD’, nhấp vào lá bại một lận nửa.

Sau khi bạn lựa chọn xong, nhấp ‘DRAW’. Nhửng lá bài không giử sẽ được thay đổi với lá bài khác và đây là kết quả của bạn.

Tiền thắng được dựa vào kết hợp của năm lá bài sau cùng và tương ứng theo bảng thanh toán.

Tổng số tiền thắng sẽ được hiển thị trong khuông ‘WIN’ và số tiền này tướng ứng với bảng thanh toán. Để tính số tiền thắng được, nhân số tiền cược cho giá trị tiền.

Tiền của bạn được hiển thị ở góc tay phải của màng hình, ở dưới tiêu đề.

Cược mặt định cho vòng kế tiếp là số tiền bạn cược vòng vừa rồi. Bạn có thể tăng hoặc giảm số tiền cược qua cách nhấp vào nút ‘REBET’.

Nhấp nút ‘?’ ở dưới để xem quy định trò chơi.

Để mở/tắt tiếng nhấp vào nút âm thanh ở bên tay trái của nút trợ giúp.

Để thoát khỏi trò chơi, nhấp vào nút thoát ở bên tay phải của nút trợ giúp.

Quy Định Thanh Toán:

Bảng thanh toán liệt kê các giải thưởng cho mỗi tụ.

Tụ cáo nhất sẽ được thanh toán.

Tất cả giải thưởng hiển thị trong bảng thanh toán và khuông ‘Win’ là thể loại xu.